Dina politiker

Oppositionsråd och gruppledare
Ulrik Brandén, 0485 47012
Ledamot av kommunfullmäktige
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ledamot av Ölands kommunalförbunds direktion
Ledamot av styrelsen för Kunskapsnavet
Ledamöter av kommunfullmäktige

Henrik Yngvesson
Vice ordförande för beredningen för utvärdering av den politiska organisationen

Carl Dahlin
Regionråd

Eva Folkesdotter Paradis
Vice ordförande för socialnämnden

Hans-Ove Görtz
Vice ordförande för samhällsbyggnadsnämnden

Pär Palmgren
Vice ordförande för kultur- och tillväxtnämnden
Ledamot av styrelserna för Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB

Ingela Fredriksson
Ledamot av kommunstyrelsen
Ledamot av Socialnämnden

Kent Ingvarsson
2:e vice ordförande för kommunfullmäktige

Liv Stjärnlöf
Vice ordförande för Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB

Thomas Danielsson
Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare i kommunfullmäktige

Joakim Sohlberg

Britta Palmgren
Ledamot av utbildningsnämnden

Martin Olsson
Vice ordförande för utbildningsnämnden

Magnus Yngvesson

Lars Paradis

Thorbjörn Hagström

Övriga personer med förtroendeuppdrag

Christer Hävre
Ersättare i kultur- och tillväxtnämnden
 
Hanna Thörnström
Ersättare i utbildningsnämnden
 
Ludvig Hasselbom
Vide ordförande för valnämnden
 
Beatrice Solhjort
Ledamot av valnämnden

Sven Stensson
1:e vice ordförande för kommunens revisorer