Val 2022 / Kultur och fritid

Satsningar på barn och ungdomar ska fortsätta. Kulturskolan är en viktig del i arbetet och satsningar ska inriktas på att ge kulturskolan ett bredare uppdrag i samhället och på att stimulera fler elever att nå längre. Lågan bör fredas för kulturskolans behov och utvecklas till dess naturliga nav i Färjestaden. Införskaffande av en mobil utomhusscen bör undersökas för att medge arrangemang på många platser.

Sommarjobb för ungdomar är en viktig reform men ett alternativ med sommarlovsskola med samma ersättning bör erbjudas ungdomar som behöver läsa upp sina betyg.

Utomhusaktiviteter är fortsatt viktiga. Vi behöver upprätta rastplatser med sanitets- och vattenpåfyllningsmöjligheter på lämpliga platser utefter cykelleden Fyr-till-fyr samt längs Mörbylångaleden.

Fyr-till-fyr måste slutföras. En handlingsplan ska tas fram för färdigställandet inklusive finansiering, och ansökan om att bli nationell cykelled ska slutföras.

Mötesplats Eken ska vara kvar och Ladan utvecklas till en samlingslokal kombinerat med ”Fritidsbanken”. Behovet av att också använda Ladan som samlingsplats för ungdomar undersöks vidare.

Utvecklingen av Zokker 2.0 har stannat av. Den måste genast komma igång och samarbete med näringslivet bör sökas.

Personalen inom kultur och fritid kommer ofta på mellanhand i förhållande till andra personalgrupper inom kommunen. Det måste ändras på.

Våra förslag

 • Ge kulturskolan ett bredare uppdrag i samhället
 • Lokalen Lågan fredas för Kulturskolans behov
 • En mobil utomhusscen bör införskaffas
 • Sommarlovsskola med samma ersättning som kommunala sommarjobb
 • Rastplatser med sanitets- och vattenpåfyllningsmöjligheter utefter cykelleden Fyr-till-fyr samt längs Mörbylångaleden
 • Fyr-till-fyr måste slutföras
 • Mötesplats Eken ska vara kvar och Ladan utvecklas till en samlingslokal kombinerat med ”Fritidsbanken”
 • Behovet av att använda Ladan som samlingsplats för ungdomar undersöks
 • Utvecklingen av Zokker 2.0 måste komma igång i samarbete med näringslivet
 • Fritidsgårdsverksamheten ska utecklas
 • Personalen inom kultur och fritid ska lyftas