Val 2022 / Utveckling i hela kommunen

Hela Mörbylånga kommun ska leva. Våra förslag inom respektive politikområde har det som utgångspunkt. Skola och bostäder är viktiga, liksom service som livsmedelsaffärer och drivmedel. Men en absolut förutsättning är fler jobb och ett utvecklat näringsliv

Våra områdesspecifika förslag

Glömminge/Saxnäs

 • Uppmuntra privata markägare att skapa villatomter
 • Ny förskola byggs i privat regi
 • Ny idrottshall byggs på Glömminge skola

Algutsrum/Färjestaden

 • Uppmuntra privata markägare att skapa villatomter
 • Utveckla industriområdena i Algutsrum och i Färjestaden för ny näringsverksamhet
 • Detaljplanen för centrala Färjestaden ska snarast färdigställas

Mörbylånga

 • Bygg om Villa Viktoria till trygghetsboende genom samarbete med Statens bostadsomvandling, SBO
 • Bebygg Vågen-tomten och byggrätten på Köpingskolan i Mörbylånga
 • Översiktsplanen för Mörbylånga ska snarast färdigställas
 • Få fart på utvecklingen av Mörbylånga hamn

Sydöland

 • Verka för att trygghets-/seniorboende byggs i privat regi i Grönhögen
 • Utöka byggnation i områden där kommersiella intressen år svag med det kommunala bostadsbolaget
 • Upprätta kontorsplatser för distansarbete i Södra Möckleby och Grönhögen
 • Stoppa utbyggnaden av de Eiffeltornshöga vindkraftverken på Utgrunden

Östra sidan

 • Utöka byggnation i områden där kommersiella intressen år svaga
 • Använd det kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra nya bostäd
 • Upprätta kontorsplatser för distansarbete i Gårdby
 • Fortsätt V/A-utbyggnaden
 • Undersök möjlighet att förlägga ledningar i Östersjön för att snabba på utbyggnaden