Val 2022 / Ekonomi och kompetensförsörjning

Kommunens ekonomi

Mörbylånga är en fantastiskt fin kommun men det är dyrt att bo och leva här. Nuvarande politiska majoriteten höjde 2019 skatten med 80 öre, vilket förde oss upp i topp när det gäller kommunalskatten i Sverige. På det har vi bland de högsta avgifterna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp samt i välfärden.

Härutöver har energipriserna rusat i höjden och livsmedelspriserna har följt efter, först som en effekt av regeringens ogenomtänkta politik och därefter ytterligare förstärkt av Rysslands invasion av Ukraina. Vi har den högsta inflationen på 30 år och Riksbanken svarar med att kraftigt höja ränta.

Vi går mot tuffa ekonomiska tider. För invånarna i Mörbylånga kommun betyder detta att sten läggs på börda.

Kommunens kostnader överstiger Sverigemedel med över 8 procent. Tio år tidigare var skillnaden mindre än 3 procent.

Kommunens personalkostnader ökar stadigt trots att vi satsar stora summor på digital teknik för att kunna effektivisera våra verksamheter. Sedan S-C-V-styret tog över 2018 har antalet anställda ökat med mer än 120 personer och personalkostnaderna har ökat med 118 miljoner kronor.

Betyder inte detta att vi har fått mycket högre kvalitet i välfärden? Vi har en hög kvalitet och det ska vi vara stolta över. Men sanningen är att det finns många kommuner med motsvarande strukturella utgångspunkter, som levererar samma eller högre kvalitet inom såväl social omsorg som inom skola och barnomsorg – till lägre kostnader.

Samtidigt har kommunen gjort stora överskott och majoriteten har konsekvent avvikit från sin egen budget. Under de tre senaste åren har kommunen gjort cirka 140 miljoner kronor i bättre resultat än budgeterat.

Det finns utrymme för en nödvändig skattesänkning och det finns kostnader att spara in på – utan att tumma på kvaliteten!

Våra förslag

Sänkt skatt

 • Skatten sänks med 40 öre från 1 januari 2023

Öka soliditeten

 • En försäljning av halva Mörbylånga Bostads AB ger ca 100 miljoner kr i vinst och minskar lånen med ca 200 miljoner kr
 • Vinsten ska användas till investeringar och minskar således framtida lånebehov
 • Detta ökar soliditeten och minskar räntekostnaden

Stoppa slöseriet i välfärden

 • Ekonomisk genomlysning av social omsorgs och skolans verksamheter
 • Verksamhetens nettokostnadsavvikelse ska minska
 • Bonussystem för anställda
 • Vakansprövning av tjänster
 • Nettoantalet anställda oförändrat eller lägre under mandatperioden

Effektivare verksamhet

 • Effektivisering av den politiska organisationen
 • Öka omfatden digitala transformationen
 • Gatu- & serviceverksamheten på entreprenad
 • Sälj fjärrvärmen
 • Lägg vatten och avlopp i ett separat bolag tillsammans med Borgholm – Ölands Vatten AB
 • Konkurrensutsätt förvaltningen av kommunens fastigheter

Kompetensförsörjning

Mörbylånga kommun kämpar med kompetensförsörjningen, som snart sagt alla kommuner. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetare får inflytande, ansvar men också befogenheter. Toppstyrning ska bort och kommunen måste anpassa sig till förutsättningarna som råder för att locka arbetskraft.

Men vi måste också öka samarbetet med andra kommuner, i första hand med Borgholms kommun. Förutsättningarna för att bryta ut kommunala stödtjänster och lägg dem i ett separat servicebolag, där medarbetarna får fullt ansvar, som kan tjäna hela kommunkoncernen måste undersökas. Kommunens it-verksamhet, som idag drivs av Ölands kommunalförbund, bör övervägas att outsourca.

Våra förslag

 • Heltid ska vara valfritt för medarbetarna – inte ett krav
 • Utöka möjligheterna till distansarbete för att möjliggöra rekrytering över hela landet
 • Utöka fortbildningsmöjligheterna för befintlig personal i samarbete med Kunskapsnavet
 • Renodla arbetsuppgifter – låt andra än kvalificerad personal arbeta med okvalificerade arbetsuppgifter 
 • Låt medarbetare styra mot tydliga mål – delegera både ansvar och befogenheter samt öka medinflytandet
 • Bryt ut kommunala stödtjänster och lägg dem i ett separat servicebolag med målet att få med Borgholms kommun i samarbetet
 • Överväg att outsourca it-verksamheten